GARANTIE: Plaatsing bij opdrachtgever

GARANTIE: Plaatsing bij opdrachtgever na het succesvol afronden van het trajectGARANTIE: Plaatsing bij opdrachtgever